Jak podłączyć zbiornik hydroforowy?

Zbiornik hydroforowy to element instalacji zaopatrywania w wodę. Służy magazynowaniu wody pod zadanym ciśnieniem, aby każdy pobór wody nie wiązał się z koniecznością uruchomienia pompy. Utrzymuje także odpowiednie ciśnienie w instalacji wodociągowej.

Podłączenie zbiornika hydroforowego do instalacji

W sytuacji, gdy w instalacji jest już zainstalowana pompa, podłączenie zbiornika hydroforowego nie jest zadaniem bardzo skomplikowanym. Zbiornik za pomocą odpowiednio dobranych złączek podłączamy do pompy wody i rurociągu. W przypadku zbiornika przeponowego konieczne jest zastosowanie trójnika, ponieważ wejście i wyjście ze zbiornika znajduje się w jednym króćcu.

Presostat — ważny element instalacji

Po podłączeniu zbiornika do pompy wody i rurociągu kolejnym krokiem jest podłączenie wyłącznika ciśnieniowego tzw. presostatu. Presostat mierzy ciśnienie wewnątrz zbiornika hydroforowego i steruje pracą pompy. Uruchomienie odbiornika wody, powoduje spadek ciśnienia w zbiorniku. Wyłącznik ciśnienia odnotowuje tę zmianę, a gdy ciśnienie osiągnie wartość minimalną — uruchamia pompę wody, która uzupełnia zbiornik wodą, aż ciśnienie w zbiorniku osiągnie wartość ustaloną jako ciśnienie maksymalne. Po osiągnięciu tej wartości presostat ponownie wyłącza pompę wody. Zakres pracy wyłącznika ciśnieniowego ustala się odpowiednio do własnych preferencji i możliwości instalacji wodnej. Wyłącznik ciśnieniowy instalowany jest tuż przy zbiorniku.

Osprzęt do zbiorników hydroforowych — niezbędny element

Instalacja zbiornika hydroforowego wymaga jeszcze zamontowania niezbędnych elementów tzw. osprzętu, czyli: manometru, wentylu do uzupełniania ciśnienia wstępnego i wodowskazu. W zbiornikach przeponowych manometr wraz z wentylem montowany jest fabrycznie. Inaczej jest w przypadku zbiorników ocynkowanych, te w zależności od producenta oferowane są jako zbiornik z osprzętem lub zbiornik bez osprzętu. Jak łatwo się domyślić, w przypadku zakupu zbiornika bez osprzętu, konieczne będzie dokupienie brakujących elementów instalacji, o ile ich nie posiadamy — osprzęt do zbiorników dostępny tutaj.

Nie zapomnij o szczegółach

Przed montażem zbiornika hydroforowego warto wyposażyć się w złączki PE, taśmę teflonową lub pakuły. Za pomocą złączek PE połączymy rurociąg z pompą wody i zbiornikiem hydroforowym, a taśma teflonowa (lub pakuły) posłuży do uszczelnień połączeń.

Tags: test |
Kategorie: