Aparatura kontrolno-pomiarowa

Aktywne filtry

AQUA AR10 Start kontroler elektroniczny do pompy

AQUA AR10 Start

1 826,46 zł netto
1 826,46 zł brutto
Cena
Produkt na magazynie

Produkt na magazynie – model 1 pH/Rx

W przypadku braku towaru w magazynie termin realizacji wynosi do 30 dni 

Aparatura kontrolno-pomiarowa – zadania

Woda oraz różnego rodzaju roztwory wodne są nieodłącznym elementem wielu procesów produkcyjnych. Bardzo często to właśnie odpowiednie parametry roztworu roboczego warunkują prawidłowy przebieg całego procesu. Jako przykład można tutaj podać linie galwaniczne, gdzie na uzyskanie trwałej powłoki metalicznej duży wpływ mają odpowiednie parametry kąpieli galwanicznych.

Uzyskanie właściwych wartości parametrów roztworu jest procesem złożonym i bardzo często wymaga doprowadzenia jakiegoś środka chemicznego oraz utrzymanie na odpowiednim poziomie stężenia tego środka w kąpieli przez cały czas pracy linii technologicznej. Projektanci tego typu urządzeń nierzadko spotykają się z problemem pomiaru i regulacji parametrów roztworów roboczych. Tutaj z pomocą przychodzi aparatura kontrolno-pomiarowa.

Mówiąc o aparaturze kontrolno-pomiarowej mamy na myśli cały zespół urządzeń, które mają za zadanie kontrolę parametrów roztworów technologicznych i regulację tych parametrów do wartości zadanych. Sonda pomiarowa, która pracuje w roztworze roboczym, przekazuje informacje o jego parametrach do serca całego układu, czyli kontrolera, zwanego również miernikiem lub regulatorem. Kontroler na podstawie tych informacji steruje całym układem elementów wykonawczych oraz informuje obsługę o występujących nieprawidłowościach.

W budowaniu układów kontrolno-pomiarowych w zasadzie nie ma większych ograniczeń. Bardzo często są one elementem całego skomplikowanego układu automatyki sterującego pracą linii technologicznych.

Aparatura kontrolno-pomiarowa – elementy składowe

Bardzo ważnym elementem przy projektowaniu układu sterowania, w którego skład wchodzi aparatura kontrolno-pomiarowa, jest określenie jego funkcjonalności. Powinien on być zaprojektowany w taki sposób, żeby przy minimalnej ilości urządzeń zaspokajał maksymalne oczekiwania co do możliwości automatyzacji procesu. 

W skład układów kontrolno-pomiarowych najczęściej wchodzą:

- uchwyty montażowe do sond pomiarowych. Mogą to być uchwyty montowane bezpośrednio w rurociągu, uchwyty zanurzeniowe montowane pod lustrem cieczy lub cele pomiarowe montowane na obejściu rurociągu. Co ważne, cele pomiarowe są urządzeniami modułowymi – można zbudować cały szereg cel pomiarowych w celu umieszczenie kilku sond w jednym miejscu oraz dodatkowych urządzeń takich jak czujnik przepływu czy czujnik temperatury.

- sondy pomiarowe – w zależności od parametru i zakresu jaki chcemy kontrolować dobieramy odpowiednią sondę pomiarową. Wśród najpopularniejszych sond należy wymienić te do pomiaru przewodności elektrycznej (CD), pH, REDOX (Rx) czy chloru (Cl). Sondy pomiarowe w zależności od przeznaczenia są wykonane z różnych materiałów wśród których najpopularniejsze są sondy szklane oraz z tworzywa sztucznego.

- kontrolery – to elektroniczne urządzenia, które mają za zadanie zbieranie informacji z podzespołów pomiarowych, przetwarzanie ich, sterowanie pracą urządzeń wykonawczych oraz przesyłanie informacji do innych urządzeń wchodzących w skład całego układu. Oferta kontrolerów jest bardzo szeroka – od urządzeń mogących kontrolować i regulować jeden parametr roztworu po urządzenia współpracujące z trzema sondami pomiarowymi. Kontrolery posiadają szereg dodatkowych możliwości, które można wykorzystać do komunikacji z innymi urządzeniami, takie jak: wyjścia przekaźnikowe, wyjścia mA, wyjścia alarmowe, wejścia czujników poziomu, wejścia czujników temperatury itp. Kontrolery różnią się od siebie sposobem montażu. Dostępne są urządzenia montowane wewnątrz szafy sterującej na szynie DIN. Mogą to być również urządzenia montowane na przednim panelu szafy elektrycznej albo niezależne kontrolery z możliwością montażu na ścianie bądź innej płaszczyźnie pionowej.

- elementy wykonawcze układu – w tym wypadku tylko od projektanta zależy jakie urządzenie zostanie do tego celu wykorzystane. Do najpopularniejszych należą pompy dozujące oraz różnego rodzaju zawory automatyczne.

Aparatura kontrolno-pomiarowa – zastosowanie

Zastosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej w zasadzie nie ma ograniczeń. Wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność kontroli parametrów roztworów roboczych, jest ona bardzo pomocna. Wyżej przywołane zostały linie galwaniczne, ale do równie popularnych zastosowań należą:

- instalacje basenowe – parametry wody w tych instalacjach muszą być utrzymane na odpowiednim poziomie zapewniającym bezpieczeństwo użytkownikom, a jednocześnie – odpowiednią jakość wody,

- instalacje gospodarki wodno-ściekowej,

- laboratoria,

- instalacje powszechnie wykorzystywanej wody osmotycznej,

- linie technologiczne w malarniach proszkowych,

- instalacje akwarystyczne – w celu zapewnienia odpowiedniego środowiska bytowania organizmów żywych jak i roślinności,

- zakłady przetwórstwa spożywczego,

- w rolnictwie i ogrodnictwie – odpowiednie parametry gleby warunkują wzrost roślin.

Aparatura kontrolno-pomiarowa – dobór urządzeń

Dobór urządzeń wchodzących w skład systemu kontrolno-pomiarowego nie jest prostą sprawą, szczególnie dla początkujących projektantów linii technologicznych. Jest wiele parametrów, które należy wziąć pod uwagę. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą skonfigurować system lub potwierdzą prawidłowość takiej konfiguracji. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.