Pusty

Razem: 0,00 zł

Wydajność

Pojemność

Pompy głębinowe

Pompy głębinowe przeznaczone do pompowania wody czystej z wierconych ujęć wody, studni kręgowych, oraz zbiorników wodnych. Przy wyborze pompy, należy uwzględnić rodzaj odwiertu/studni, wydajność, wysokość podnoszenia oraz odległość na jaką będzie pompowana woda, a także rodzaj wody. Szczególnie istotnym aspektem jest odporność pomp na zawartość piasku w tłoczonej wodzie. To właśnie zły dobór pompy i wysokie zapiaszczenie studni (źle wykonana) jest częstym powodem awarii pompy głębinowej. W poniżej grupie produktów, znajdują się zatapialne pompy:
  • pompy głębinowe do studni kopanych
  • pompy głębinowe do studni wierconych
Prezentowana oferta obejmuje szeroki zakres pomp głębinowych skierowanych zarówno do użytkownika domowego, jak i zastosowań przemysłowych. W celu ułatwienia wyszukania odpowiedniej pompy, skorzystaj z możliwości filtrowania produktów względem wydajności pomp.
Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniej pompy, lub potrzebujesz pomocy w doborze pompy – skorzystaj z bezpłatnego doradztwa technicznego naszych specjalistów.  Zadzwoń  Ekopomp telefon kontaktowy  665 010 031

Strony

Dobór pompy głębinowej

Dobór pompy głębinowej odbywa się po analizie czynników środowiska, w którym będzie miała ona pracować. Pierwszy aspekt, jaki należy wziąć pod uwagę to cel pracy pompy głębinowej, inaczej, czy pompa będzie pracowała w gospodarstwie domowym, systemie nawadniania ogródka, czy będzie współpracowała ze zbiotnikiem. Drugą składową jest rodzaj studni, w której pompa ma być zainstalowana. Na dobór pompy ma rodzaj studni – wiercona, kopana, jej głębokość oraz średnica studni. Przy czym średnica studni, ma tu dość istotny element z punktu widzenia żywotności pompy. W przypadku studni o większej średnicy, wskazany jest montaż płaszcza wodnego, dopasowanego do wybranego modelu pompy, w celu zapewnienia niezbędnego chłodzenia pompy. W sytuacji, kiedy różnice te nie są duże, płaszcz wodny nie jest wskazany. Temperatura silnika jest naturalnie obniżana w wyniku zassysania wody, otaczające silnik, w przeciwieństwie w sytuacji gdy średnica studni jest znacznie większa, kiedy to woda nie daje wymaganego chłodzenia silnika – woda pobierana jest z bocznych sektorów studni, niekoniecznie z okolic silnika znajdującego się nad punktem wlotowym. Parametry odnoszące się bezpośrednio do pracy pompy to wydajność studni oraz poziom lustra wody w momencie pracy pompy. Informacje te dostarcza studniarz, wraz z informacją o poziomie zawieszenia pompy. Dokonując doboru pompy do studni, koniecznie należy wziąć pod uwagę lokalizację punktu wylotowego medium, czyli odległość w jakiej znajduje się studnia od zbiornika, oraz ewentualną różnicę w wysokości gruntu a samym zbiornikiem (różnica geometryczna). Ostatnim aspektem doboru jest rodzaj rur, jakimi zostanie poprowadzona ciecz, a więc materiał z jakich są wykonane oraz średnicę. Co istotne materiał z którego zostały wykonane rury ma znalczenie w analizowaniu w wytwarzaniu ciśnienia przez pompę i wraz z średnicą rurociągu powinien być uwzględniony w obliczeniach. Jak można zauważyć, proces dobory pompy głębinowej oparty jest na szczegółach, a uwzględniają powyższe elementy możemy być pewni, że przy prawidłowym odczytaniu danych i wykonaniu niezbędnych wyliczeń, dobrana pompa głębinowa będzie pracować według oczekiwań. 

Rodzaje studni głębinowych

Studnia kopana – wykop takiej studni wykonuje się ręcznie lub mechanicznie. Zazwyczaj głębokość studni kopanych nie przekracza kilku metrów, a woda pochodząca z tego rodzaju otworu jest silnie narażona na zanieczyszczenia, dlatego często nie nadaje się do spożycia. Zazwyczaj otwór takiej pompy zabezpieczany jest betonowymi kręgami, które mają zapobiec osypywaniu się ścian. Studnia wąskorurowa – abisyńska; wykop wykonuje się za pomocą wkręcanej rury. To rozwiązanie ograniczone jest ze względu na średnicę otworu, która wymusza umiejscowienie pompy poza studnią, na zasadzie zasysania cieczy. Możliwe jest również pompowanie wody za pomocą pompy ręcznej – stosuje się ją w sytuacjach, gdy poziom wody znajduje się blisko gruntu. Studnia wiercona – tworzone za pomocą specjalnego świdra, wyposażone w filtry mające za zadanie pozbywanie się zanieczyszczeń. Średnica otworu pompy wierconej, pozwala na zamontowanie w niej pompy głębinowej, a możliwość wykonania głębokich odwiertów, daje szansę na wydobycie wysokiej jakości wody.

Pompa głębinowa czy hydrofor?

Co wybrać? Gotowy zestaw hydroforowy z pompą zamontowaną bezpośrednio na zbiorniku hydroforowym, czy indywidulanie dobrany zestaw z wykorzystaniem pompy głębinowej? Wybór rozwiązania uzależniony jest od wielu czynników, jak zapotrzebowanie na wodę, cel użytkowania, rodzaj źródła, poziom lustra wody oraz planowane miejsce montażu instalacji. W większości aplikacji, w których zapotrzebowanie wody jest nieduże (np. zapatrzenie w wodę małego domki, system do podlewania ogródka) odpowiednim rozwiązaniem będzie mały, kompaktowy zestaw z pompą zabudowaną bezpośrednio na zbiorniku jak - AWP-24 CAM88 lub zestaw o podobnej specyfikacji technicznej. Przy większym zapotrzebowaniu na wodę, lepszym rozwiązaniem będzie zestaw składający się z pompy głębinowej o większej wydajności i ciśnieniu, we współpracy z oddzielnym zbiornikiem hydroforowym o pojemności 150-300 litrów. Z uwagi na zdolności zasysania pomp powierzchniowych, kompaktowe zestawy hydroforowe powinny być montowane w możliwie najbliższej odległości od źródła wody (studni). Przy odległościach większych niż 8 metrów (wysokość + długość rurociągu) pompa powierzchniowa może mieć problemy z zasysaniem wody. W niektórych sytuacjach, dopuszczalny jest montaż zestawu w kręgach betonowych w miejscu odwiertu studni. Należy jednak pamiętać, by odpowiednio zabezpieczyć hydrofor przed wilgocią i mrozem. W sytuacji, gdy odległości pomiędzy studnią a instalacją są duże i nie ma możliwości montażu pompy w pobliżu studni, zaleca się zastosowanie pompy głębinowej. Odpowiednio dobrana pompa głębinowa, zanurzona w wodzie, bez problemu dostarczy wodę pod odpowiednim ciśnieniem do zbiornika i instalacji. Dodatkowym plusem rozwiązania z wykorzystaniem pompy głębinowej, to poziom hałasu. Problem hałasu pracy pompy nie będzie istniał w przypadku pompy głębinowej, która w całości jest zanurzona w wodzie.